Prijava
office[@]olicom.co.rs

Prva pomoć

Poslodavac je dužan da obezbedi pružanje prve pomoći u skladu sa Pravilnikom o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći “Službeni glasnik RS” broj 109/2016 od 30.12.2016. godine koji je donet na osnovu člana 15. stav 4. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ''Službeni glasnik RS'' broj 101/05, 91/15 i 113/17 - dr. zakon). Obavezno je posedovanje zidnog ormarića za Prvu pomoć i mora biti dostupna svakom zaposlenom tokom radnog vremena, u svim smenama i na svim lokacijama.  Cela oprema u predviđenoj količini predviđeno je da se nalazi u zidnom ormariću za prvu pomoć ili prenosivoj torbi (za rad na otvorenom). Jedan ormarić za prvu pomoć ili prenosiva torba za pružanje prve pomoći dovoljni su za do 20 zaposlenih.

Na zidnom ormariću za Prvu pomoć - mora da bude označena:

1) adresa i broj telefona najbliže službe hitne pomoći i zdravstvene ustanove;

2) adresa i broj telefona zdravstvene ustanove koja pruža specifične usluge za pojedine povrede (npr. Centar za trovanja, Centar za opekotine itd.);

3) brojevi telefona najbliže policijske stanice i vatrogasne službe;

4) brojevi telefona i imena zaposlenih određenih i osposobljenih za pružanje prve pomoći.

Proizvođač:
Galenika
Rezultati 1 - 4 od 4


Šifra proizvoda: PPDOPUNA

Prva Pomoć dopuna TS1

Dopuna Prve Pomoći TS1


Prodajna cena bez poreza: 3900,00 RSD

Šifra proizvoda: PPKOMPLET

Prva Pomoć komplet metalni ormarić

Prva Pomoć Komplet metalni ormarić


Prodajna cena bez poreza: 4600,00 RSD

Šifra proizvoda: PPKOMPLETP

Prva Pomoć komplet plastični ormarić

Prva Pomoć Komplet plastični ormarić


Prodajna cena bez poreza: 4200,00 RSD

Šifra proizvoda: PPORMARIĆ

Prva Pomoć ormarić

Metalna kutija za Prvu Pomoć


Prodajna cena bez poreza: 1500,00 RSDSajt je informativnog karaktera. Iako nastojimo da redovno ažuriramo sajt, postoji mogućnost različitih informacija od trenutno važećih. Molimo Vas da dostupnost artikala i cene proverite direktno, putem telefona ili elektronskom poštom.